Szkolenia dla pracowników PKP S.A.

logo

W ramach projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”, przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników PKP i agend współpracujących.Tematyka szkoleń:


– zjawisko bezdomności, źródła, przyczyny,
– człowiek bezdomny,
– zapobieganie bezdomności,
– rozwiązywanie problemu bezdomności,
– formy pomocy socjalnej dla osób bezdomnych,
– nawiązywanie kontaktu i komunikowanie się z osobami bezdomnymi.


W szkoleniu weźmie udział 25 pracowników warszawskich dworców PKP S.A. Właśnie rozpoczęliśmy szkolenie dla pracowników Dworca Kolejowego Warszawa Ochota.