Bezdomność – alkoholizm to tylko wierzchołek góry lodowej

namiot

Człowiek może być porównany do namiotu, każda linka reprezentuje sferę jego życia: rodzina, praca, przyjaciele, pasje. Prędzej, czy później namiot się osłabia. Zawieje mocniejszy wiatr i jedna z linek może się zerwać. Inne linki utrzymują namiot. Tracimy pracę, czy tracimy bliską nam osobę, ale się nie rozsypujemy. Osoba bezdomna w większości przypadków nie ma żadnej z tych linek,


nie ma pracy, zerwała relację z rodziną, nie ma prawdziwych przyjaciół. Główną przyczyną takiego stanu nie są same uzależnienia lecz dysfunkcję więzi społecznych, które najczęściej pojawiają się w dzieciństwie. Alkoholizm to tylko wierzchołek góry lodowej.


Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego dla streetworkerów oraz wszystkich zainteresowanych specjalnością pracy socjalnej i aktywnością wolontariacką.


Film zrealizowany w ramach II edycji projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności (Edycja 2015) realizowanego w partnerstwie PKP S.A. – „poMOC”.