STREETWORKER

Na ulicy prośba o pomoc bywa często milcząca.
Wyciągnąć kogoś z życia na ulicy to długi i trudny proces. Trzeba na to tygodni, miesięcy, lat.
Nie można patrzeć na zegarek…
(Mariusz Wojtowicz)

Nasze działania kierujemy do osób bezdomnych na co dzień przebywających na trzech warszawskich dworcach kolejowych – Centralnym, Wschodnim, Zachodnim.

Niesiemy poMOC osobom bezdomnym, a właściwie MOC czyli wiarę w możliwość zmiany i przezwyciężania największych nawet trudności. Sięgamy poza określone ramy, struktury, pracując w naturalnym środowisku, chcemy stworzyć pomost pomiędzy osobą bezdomną, a społeczeństwem i instytucjami pomocy społecznej.

Informujemy, radzimy, towarzyszymy, konsultujemy, motywujemy, organizujemy specjalistyczną pomoc, szukamy rozwiązań, interweniujemy.

Pracujemy z osobami bezdomnymi w oparciu o standardy opracowane w ramach zad. 4 Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności – projektu systemowego „Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usług Pomocy i Integracji Społecznej”.

W projekcie:

•    pracujemy w trzyosobowych zespołach,
•    patrolujemy 3 warszawskie dworce przez 4 miesiące w roku, 7 dni w tygodniu, minimum 4 godziny w ciągu dnia,
•    współpracujemy z pracownikami PKP S.A., podróżnymi, przedstawicielami służb mundurowych (policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei itd.), jednostkami pomocy społecznej i ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale, oddziały ratunkowe, pogotowie ratunkowe, oddziały detoksykacyjne, poradnie i ośrodki terapii uzależnień, hospicja), organizacjami pozarządowymi,
•    organizujemy raz w tygodniu poza terenem dworców wsparcie socjalne – ciepły posiłek, odzież, środki higieniczne,
•    dystrybuujemy ulotki i Informatory dla osób bezdomnych

Nasza praca opiera się  standardach etycznych tj.:
•    akceptacji,
•    afirmacji indywidualności,
•    celowego wyrażanie uczuć i odczuć,
•    postawa nieoceniająca,
•    obiektywizm,
•    kontrolowanie własnego zaangażowania emocjonalnego,
•    samostanowienie,
•    dostęp do zasobów,
•    poufność.