linki

Europejska Federacja Narodowych Organizacji Zajmujących się Bezdomnością (FEANTSA) – www.feantsa.org
Polskie organizacje członkowskie FEANTSA:
Caritas Diecezji Kieleckiej www.kielce.caritas.pl
Fundacja BARKA www.barka.org.pl
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności www.pfwb.org.pl
Stowarzyszenie MONAR www.monar.org
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta www.bratalbert.org.pl

Federacje organizacji pomagających bezdomnym:
ATD Czwarty Świat Polska www.atd.org.pl
Emmaus International www.emmaus-international.org
Ending Homelessness: from Vision to Action www.endhomelessness.org.uk
National Alliance to End Homelessness www.naeh.org
Ogólnopolski Związek Organizacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego www.barka.org.pl/konfederacja
The European Anti-Poverty Network: Fighting for a Social Europe Free of Poverty! www.eapn.org
The International Network of Street Papers www.street-papers.org

Organizacja pomagające osobom bezdomnym w kraju:
„Alter – Ego” Stowarzyszenie www.alterego.org.pl
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie www.albert.lublin.pl
Caritas Diecezji Kieleckiej www.kielce.caritas.pl
Caritas Polska www.bezdomni.pl
Fundacja Gaudete www.gaudete.katowice.opoka.org.pl
Fundacja Kwiaty Polskie www.fundacjakwiatypolskie.pl
Fundacja Pomocy Wzajemnej „BARKA” www.barka.org.pl
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta www.bratalbert.rzeszow.pl
Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa www.ariadna.pl
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi www.otwartedrzwi.pl
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” www.bycrazem.free.ngo.pl
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” www.agape-czestochowa.wizytowka.pl
Wspólnota Chleb Życia www.chlebzycia.org.pl

Duże organizacje charytatywne:
Caritas w Polsce www.caritas.pl
Federacja Polskich Banków Żywności www.bankizywnosci.pl
Polska Akcja Humanitarna www.pah.org.pl
Polski Czerwony Krzyż www.pck.org.pl
Polski Komitet Pomocy Społecznej www.pkps.org.pl
Organizacje pomagające alkoholikom:
Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości www.oat.com.pl
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl
Wspólnota Anonimowych Alkoholików www.anonimowi-alkoholicy.org.pl

Porady:
Związek Biur Porad Obywatelskich www.zbpo.org.pl
Informacje i wsparcie dla organizacji pozarządowych:
Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego www.frso.pl
Polski Portal Pomocy Społecznej www.ops.pl
Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl
Regionalne Centrum informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych www.rci.org.pl
Stowarzyszenie Klon/Jawor www.klon.org.pl
Usługi dla Organizacji Pozarządowych www.free.ngo.pl
WRZOS Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych www.wrzos.org.pl