I edycja projektu

Projekt „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, jest realizowany w porozumieniu z PKP S.A. przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.


Kim jesteśmy?


Istniejemy od ponad 19 lat, nasza misja to przeciwdziałanie i ograniczanie wykluczenia społecznego. Tworzymy warunki umożliwiające pokonanie trudności życiowych, materialnych i zawodowych.


Dlaczego powstał projekt?


Najbardziej ekstremalną i dramatyczną formą wykluczenia społecznego jest bezdomność. W Warszawie jest ok. 4 000 osób bezdomnych. Część z nich znajduje miejsce w schroniskach, noclegowniach, ale wielu żyje w przestrzeni publicznej – na dworcach, działkach, klatkach schodowych, a nawet w kanałach. Wielokrotnie słyszymy pytanie: Jak można im pomóc? Odpowiedź nie jest prosta. Trudno skutecznie pomóc człowiekowi, który do minimum minimorum ograniczył swoje potrzeby. Przysłowiowa „kromka chleba”, choć czasem ratuje życie, jest pomocą na daną chwilę. A skuteczna pomoc to pomoc kompleksowa świadczona przez specjalistów, świadomych złożoności problemu bezdomności i kondycji człowieka, który znalazł się w tak bardzo dramatycznej sytuacji.


Co chcemy osiągnąć?• zmianę kondycji życiowej osób bezdomnych przebywających na dworcach,
• zmianę stereotypowego postrzegania osób bezdomnych,
• wyposażyć pracowników socjalnych w umiejętności pracy metodą streetworkera,
• opracować diagnozę opracowanie diagnozy i „know-how” rozwiązywania zjawiska bezdomności na warszawskich dworcach PKP S.A.Co oferujemy w ramach projektu?

W celu ograniczenia zjawiska bezdomności dworcowej w ramach działań projektowych przygotowujemy i organizujemy pracę specjalistów, a także wolontariuszy w roli streetworkera bezdomności na Dworcu Centralnym, Wschodnim i Zachodnim. Osobom bezdomnym:• służą informacjami, poradami i specjalistyczną pomocą,
• dystrybuują Informatory dla osób bezdomnych o formach pomocy i placówkach dla osób bezdomnych na terenie Warszawy,
• poza dworcami wydają ciepły posiłek oraz środki higieniczne, opatrunkowe i odzież.

Streetworkerzy niosą pomoc osobom bezdomnym, a właściwie MOC czyli wiarę w możliwość zmiany i przezwyciężenia największych nawet trudności. W okresie od września do grudnia br. łącznie przeprowadzonych zostanie ponad 160 patroli streetworkerskich.


Równolegle w ramach działań projektowych prowadzimy szkolenia dla streetworkerów, wolontariuszy i pracowników PKP S.A. oraz działania skierowane do pasażerów mające na celu zmianę stereotypowego postrzegania osób bezdomnych i kształtowanie wrażliwości społecznej wspierającej proces ograniczania i zapobiegania bezdomności.
Projekt daje szansę uczestniczenia w Indywidualnym Programie Wychodzenia z Bezdomności, skorzystania z form pomocy socjalnej, prozatrudnieniowej, psychologicznej, prawnej świadczonych przez Stowarzyszenie i inne instytucje pomocy publicznej i niepubliczne.Diagnoza i „know-how” zjawiska bezdomności na warszawskich dworcach pkp s.a.