II edycja projektu

Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu – celem główny projektu jest ograniczenie zjawiska bezdomności dworcowej na warszawskich dworcach kolejowych PKP S.A. (Dworce: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście oraz Warszawa Wileńska) poprzez pracę socjalną metodą streetworkingu i wsparcia socjalnego dla osób bezdomnych przebywających na warszawskich dworcach oraz ich otoczeniu. Głównymi adresatami zadania są osoby bezdomne przebywające w przestrzeni warszawskich dworców kolejowych PKP S.A. i ich otoczeniu obojga płci, bez ograniczeń wiekowych, pochodzące z terenu całej Polski. W grupie tej znajdują się osoby uzależnione, chore, niepełnosprawne, a także przestępcy. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia pozwalające zdiagnozować tę grupę i jej otoczenie. W celu rozwiązania problemu bezdomności dworcowej zadanie obejmie swoim zasięgiem pracowników w/w dworców PKP S.A., a także pasażerów korzystających z usług PKP S.A.


Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, realizowany w okresie od 01.06.2015 r. do 31.12.2015 r.


Miejsce realizacji zadania: Dworce warszawskie: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście oraz Warszawa Wileńska Centrum Pomocy Wzajemnej Dom za Bramą, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.